Work abroad safely.

Alamin ang mga dapat isaalang-alang sa pamamagitan ng PEOS Online for Domestic Workers!


Ang PEOS ONLINE FOR DOMESTIC WORKERS ay makatutulong sa iyo upang:

Makapagdesisyon ng tama sa iyong balak na pagtatrabaho sa abroad;
Matutunan ang mga dapat at hindi dapat gawin sa pag-aapply sa ibang bansa;
Malaman ang mga problema o suliranin na maaaring kaharapin sa pagtatrabaho sa abroad; at
Makaiwas na maging biktima ng illegal recruiters.

All fields are required.
Kung hindi DOMESTIC WORKER ang inaaplayan mo, i-click ito.

Maaaring mong balikan ang modules na hindi mo natapos sa pamamagitan ng muling pag-log in sa iyong PEOS account. Mag Log-In dito

Kung wala kang "middle name" i-check ang kahon sa ibaba.. No Middle nameAng mga Users na nag-register sa PEOS Online ay maaaring magkaroon ng account sa WorkAbroad.ph. Ang account na ito ay maaaring gamitin sa paghahanap at pag-a-apply ng trabaho mula sa mga lisensyadong ahensya ng POEA. Para sa mga users na may existing WorkAbroad.ph account, gamitin ang iyong account details upang mag-sign-up sa PEOS Online.

Sign In To Your Account

Already a WorkAbroad.ph member? Use your WorkAbroad account to sign in to PEOS. Maaaring mong balikan ang modules na hindi mo natapos sa pamamagitan ng muling pag-log in sa iyong PEOS account.


Don't have an account Create It Here

Contact Us

Do not hesitate to contact us if you have any questions or feature requests:

Blas F. Ople Building
Ortigas Avenue corner EDSA
Mandaluyong City (Google Maps)

Hotlines: 722.11.44 / 722.11.55
Email: wed@poea.gov.ph
Official Site: www.poea.gov.phAcknowledgements

Illustrations are created by Workabroad.ph.

Training module contents and resource materials are by the Overseas Workers Welfare Administration (OWWA), POEA, and Workabroad.ph.

PEOS (Pre-Employment Orientation Seminar) Online is provided by Workabroad.ph in partnership with POEA.
All Rights Reserved © 2020